BÜTÇE YÖNETİMİ – BUD

caniasERP Bütçe Yönetimi (BUD) modülü, şirketlere gelecek vizyonlarına uygun bir bütçe oluşturarak stratejik, operasyonel ve finansal planlarının tamamını yönetme kolaylığı sağlar.

Bu modül üzerinden sınırsız sayıda bütçe senaryosu oluşturulabilir, oluşturulan bütçeler versiyonlanabilir, seçilebilir, yaşanan değişikliklere göre ihtiyaç duyulduğunda revizyonlar hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Modülün tüm sisteme entegre yapısı, planlanan-gerçekleşen rakamların daima güncel tutulmasına ve şirketlerin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine imkan sağlar. Bütçe Yönetimi modülünde satış bütçesi, üretim bütçesi, satınalma bütçesi, yatırım bütçesi, genel gider bütçesi, personel bütçesi ve finans bütçesi gibi farklı iş alanları için farklı hiyerarşilerde bütçe kategorileri oluşturulabilir. Diğer modüller ile sağlanan başarılı entegrasyon, planlama ve raporlama sürecini daha verimli kılar.

Modülün temel işlevlerinden bazıları şöyle sıralanabilir:

RAPORLAMA

Bütçe Yönetimi modülü kapsamında çeşitli analizlere imkan veren standart raporlar mevcuttur:

ENTEGRASYON

Bütçe Yönetimi modülündeki planlanan satış rakamları için Satış Yönetimi modülündeki fiili veriler veya bağımsız ihtiyaçlar kullanılabilir. Üretim ve satınalma bütçesi, Malzeme İhtiyaç Planlaması  ve dolaylı olarak Ürün Ağacı Yönetimi ve Rota Yönetimi modüllerinin alt yapısı üzerinden oluşturulur. Bütçe Yönetimi çerçevesinde oluşturulan plan değerleri, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde dikkate alınabilir ve ilişkili süreçlerde kullanılabilir. Genel Muhasebe modülünde yer alan kredi uygulamasındaki değerler bütçe modülü içerisinde kullanılabilir, bütçeye ait kredi tanımı yapılabilir. Yatırım bütçesine ait sabit kıymetlerin gelişimi Sabit Kıymet Yönetimi modülünden izlenebilir. Satınalma ve gider bütçelerine ait plan değerlerinin aşım durumu, Satınalma Yönetimi ve diğer ilgili modüllerdeki işlemler gerçekleştirilirken kontrol edilebilir ve kullanıcıya uyarı verilebilir. Personel bütçesi İnsan Kaynakları Yönetimi modülündeki veriler dikkate alınarak oluşturulabilir. Gider bütçeleri tanımlandıktan sonra, Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü altyapısında bulunan dağıtım şemaları vasıtasıyla giderlerin aktiviteler üzerine dağıtılması, maliyet merkezi bazında birim aktivite maliyetlerinin hesaplanması ve bu sayede Standart Maliyet Yönetimi modülünün de yardımıyla fiili maliyet detayında bütçe maliyetinin hesaplanması sağlanabilir. Ayrıca onay süreçlerinin sistem üzerinden yönetilebilmesi için, İş Süreçleri Yönetimi modülü ile entegre çalışan bir yapı da kurulabilir. Oluşturulan bütçelerdeki plan verileri, ilgili modüller ile sağlanan entegrasyon sayesinde fiili değerler ile karşılaştırılabilir ve sapma analizleri için bir rapor altyapısı oluşturulabilir.

Görüldüğü gibi Bütçe Yönetimi modülü bileşenlerinin genel sisteme bütünüyle entegre ve diğer modüllerle bağlantılı bir yapıya sahip olması, hesaplamaların, raporlamaların ve işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlar.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: