EDN

E-İRSALİYE - EDN

caniasERP e-İrsaliye – e-Delivery Note (EDN) modülü sayesinde kullanıcılar satış, satınalma, transfer gibi süreçlerinde takip ettikleri tüm envanter hareketlerini uygulama üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine kolayca aktarabilirler.

e-İrsaliye modülü sayesinde GİB’e veri girişi sağlanarak, yapılan işlem hem GİB’e hem de karşı taraftaki muhataba raporlanmış olur. Firma işlem yaptığı anda karşısındaki muhatap işlemi anlık olarak takip edebilir. caniasERP Mail Uygulaması Modülü entegrasyonu sayesinde de oluşturulan e-İrsaliye belgesi karşı tarafa e-posta yolu ile iletilebilir. Aynı şekilde firmaya gelen e-İrsaliyeler bu uygulama ile alınıp diğer modüller ile entegrasyonu sayesinde manuel veri girişine gerek duymadan irsaliyelerini ilgili modüllere aktarabilirler. 

e-İrsaliye KULLANICI AYARLARI

Kullanıcı bazlı sistem ayarlarının yapılabilmesi sayesinde irsaliye çıktısında görünecek ek bilgilerin tanımlanması, Sistem belge tiplerine göre e-Belge numara aralıkları ve ön ek atamaları, 2/3 haneli ön ek atama imkanı, Sistem belge tiplerine göre xslt tanımı gibi özellikler kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilmektedir.

e-İrsaliye ÖZELLEŞTİRME

Sistem e-Fatura özelleştirme özelliği sayesinde, e-İrsaliye belge tiplerine göre UBL (Universal Business Language) içerisine yeni tag eklenmesi/çıkarılması veya tag değerlerinde değişiklik yapabilme imkanı sunmaktadır.

e-İrsaliye MODÜLÜNÜN DİĞER MODÜLLER İLE ENTEGRASYONU

e-Fatura Modülü caniasERP içindeki diğer modüller ile bütünleşik bir yapıya sahiptir. Satış Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Envanter Yönetimi, Transfer Siparişi, Kalite Kontrol, Doküman Yönetimi entegre olduğu başlıca modüller arasında yer almaktadır.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: