KURUMSAL KARNE YÖNETİMİ – BSC

caniasERP Kurumsal Karne Yönetimi(BSC) modülüyle şirketin vizyon ve stratejisi bir dizi tutarlı performans ölçüsü haline dönüştürülerek ifade edilebilir ve geniş kapsamlı bir çerçeve oluşturularak yöneticilere sunulabilir.

Kurumsal Karne Yönetimi, bir performans ölçme sistemi olmasının yanı sıra stratejik yapı için bir yönetim sistemi olarak da kullanılır. Bu yönetim sistemi, finansal perspektif, müşteri perspektifi, iç süreçler perspektifi ve çalışanlar perspektifi olarak dört ana perspektiften oluşur. Ayrıca modülde bu perspektiflere ilave olarak yeni alternatifler de tanımlanabilir.

Kurumsal Karne Yönetimi modülünde stratejik amaçlar tanımlanır ve bu amaçlara bağlı hedefler oluşturulur. Bu hedefler ölçülebilir performans göstergelerine dönüştürülür. Böylece performans göstergeleri, işletmenin mevcut durumunu gösterirken stratejileri gerçekleştirmek için de kullanılır. Oluşturulan bu stratejik amaçlar karneler altında toplanır. Karnenin değerini bulurken hangi perspektifin hangi katsayıda etkili olduğu da tanımlanır. Her bir hedef için ayrı ölçek ve çalışma periyodu belirlenebilir. Sonuçlar sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

RAPORLAMA

Modülde tanımlanan karneler, belirlenen zamanlarda çalıştırıldığında, sonuçları hem rapor hem de diagram halinde tanımlanmış ağaç yapısında gösterilir.

ENTEGRASYON

Kurumsal Karne Yönetimi modülünün caniasERP sistemindeki bütün modüllerle entegrasyonu sayesinde sistem genelindeki tüm veriler karne hesaplamalarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: