BAKIM YÖNETİMİ – MNT

caniasERP Bakım Yönetimi(MNT) modülünün görevi, tesislerin ve teknik sistemlerin hedeflenen işlevsel yeterlilikte çalışmalarını sürdürmek veya devre dışı kalmaları halinde tekrar devreye sokmaktır.

Sistem kesintilerinin önlenmesi ve makine kullanım sürelerinin uzatılmasının yanı sıra bakım çalışmalarının verimli şekilde yürütülmesi, iş akışlarının güvenceye alınması sağlar. Şirketler bu modül ile iş güvenliklerini garanti altına alırlar.

PERİYODİK BAKIM

Şirketlerin teknik sistemlerindeki işlevsel bütünlüğü korumak amacıyla gerçekleştirdikleri periyodik bakım çalışmalarının düzgün şekilde gerçekleştirilebilmesi, dikkatli bir takip süreci gerektirir. Modülde, kullanılan cihaz ve sistemler bakım nesneleri olarak tanımlanır ve güncel kayıtları tutulur. Böylece her bakım nesnesi için bakım yöntemleri belirlenir ve Rota Yönetimi modülü ile gerekli tanımlamaların yapılması sağlanır. Ayrıca makine tipi ve periyodik bakım aralığı Temel Veri Yönetimi modülünde, seri numarası ise Bakım Yönetimi modülünde kaydedilir. Bu kayıtlar sayesinde her bir seri numarası için sistemde tanımlanan verilere göre bakım planları oluşturulur. Planlama işlemi kullanıcı tarafından yapılabileceği gibi otomatikleştirilmiş olarak düzenli periyotlarla da yapılabilir. Planlama süreci, yapılacak periyodik kontrolün türüne ve periyoduna göre otomatik olarak gerçekleşir ve birer bakım planı olarak kayıt altına alınır. Bakım Yönetimi modülü şirketlere bakım planlarını kolaylıkla izleme imkanı sunar.

ARIZA DURUMLARINDA ONARIM

Arıza durumları gibi beklenmedik durumlar, hızlı ve sistemli şekilde müdahale edilmediğinde ikame sistemlere geçilmesi, fazla mesai yapılması nedeniyle şirketleri mali zarara uğratır. Bu nedenle, periyodik olmayan bu tip bakımlarda şirketlerin hızla aksiyon alması gerekir. Bakım Yönetimi modülü, arıza durumlarından sonra gerçekleştirilen onarımlarda, arıza mesajlarını ve sistemdeki teknik sorunu onarmak için yapılan çalışmaları kayıt altına alır. Böylece gerçekleştirilecek bakım hakkında kayıtlı genel bilgiler temel alınarak bir bakım emri oluşturulur. Hızla işleyen bu süreç şirketlere ihtiyaç duyulan süre ve yedek parçalara ilişkin bilgiyi sunar.

BAKIM ONAYI

Bir bakım emri gerçekleştirildikten sonra uygulanan işlemle ilgili onay verilir. Bu sayede periyodik bakım ya da arıza onarımının hangi bakım nesnesi için uygulandığı, ne kadar zamanda gerçekleştirildiği ve varsa hangi yedek parçaların kullanıldığı gibi detaylar sisteme kaydedilir.

YEDEK PARÇALARIN TEDARİĞİ

Periyodik bakım ya da arıza durumlarında herhangi bir bakım emri verildiğinde sistem bu emri yerine getirmek için gerekli olan yedek parça gibi materyalleri belirlemek ve planlamak için kullanılabilir. Bakım Yönetimi modülü, diğer modüller ile olan başarılı entegrasyonu sayesinde şirketlere hızlı çözümler sunar. Bir bakım nesnesi için düşünülebilecek tüm yedek parçalar Ürün Ağacı Yönetimi modülünde kaydedilir. Kullanılan bu bileşenler, onay sırasında Stok Yönetimi modülü aracılığıyla kullanıcının tercihine göre otomatik ya da manuel olarak stoktan çıkartılır. Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü ile bir bakım veya onarım çalışması için gerekli eksik parçaların tedarik süreçleri otomatik olarak oluşturulabilir. Bu tedarik süreci, Satınalma Yönetimi modülü veya Üretim Yönetimi modülü ile yürütülür. Tedarik edilen parçalar teslim edildiğinde, bunlar Stok Yönetimi modülünde mal girişi ile kullanılabilir stok olarak kaydedilir ve gerekli bakım için kullanılır. Şirketler, caniasERP sistemi sayesinde bakım süreci, yedek parça tedariği ve stok yönetimi gibi kompleks süreçleri kolayca gerçekleştirir.

DEĞERLENDİRMELER VE ANALİZLER

Bakım amacıyla toplanmış tüm mevcut bilgiler, gelecekteki bakım planlarının daha sistemli oluşturulması ve yürütülmesi için temel alınabilir. Bakım Yönetimi modülü sayesinde yapılan çeşitli değerlendirmelerle şirketler, teknik sistemlerinin bakımını öngörülü şekilde yapma ve iş akışlarını zamanında güvenceye alma olanağına sahip olur. Bakım ve onarım emirlerindeki onaylar ve periyodik kontrol listelerinden alınan temel verilerle çeşitli analizler gerçekleştirilebilir. Bu analizler, bakım dönemi sona erdikten sonra dönem içinde ortaya çıkan şikayetler ve bakım çalışmaları hakkında bilgiler içerir. Bu gibi değerlendirmeler şirketlere, gerçekleştirilen bakım çalışmalarına ilişkin nedenler, çözümler ve harcanan zaman ile ilgili raporlar verir. Ayrıca modülün, Üretim Maliyet Yönetimi modülü ile entegrasyonu sayesinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının nihai maliyetleri hesaplanabilir ve masraf kontrolü sağlanır.

ENTEGRASYON

Kullanıcılar, tüm modüllerde kusursuz bir entegrasyon ile çalışan caniasERP yazılımında modüller arasında bağlantı kurmak için herhangi bir arayüze ihtiyaç duymazlar. Bu sayede veriler güncel tutulur ve bakım hizmeti için gerekli olan süreçler otomatik olarak başlatılır. Ürün Ağacı Yönetimi, Rota Yönetimi ve Temel Veri Yönetimi modüllerinde kaydedilen bilgiler, bakım planlarının oluşturulması için bir veri temeli oluşturur. Bakım planları ve bakım emirleri; Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Bakım Yönetimi modülleri sayesinde oluşturulur ve yürütülür. Gerekli olan yedek parçaların tedarik süreci de Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Yönetimi, Satınalma Yönetimi ve Üretim Yönetimi modüllerinin yardımıyla gerçekleştirilir. Teknik sistemlerin uzun süre yüksek performans ile kullanılabilmesi için önleyici bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi hayati önem taşır. Bu nedenle gerekli bakım planlarına ilişkin bilgiler ilgili tüm modüllerden, erkenden edinilir; önlemler etkin şekilde uygulanır ve verimlilik güvence altına alınır.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: