EBM2

E-DEFTER - EBM

caniasERP Elektronik Defter Yönetimi – Electronic Book Management (EBM) modülü ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterler, elektronik olarak imzalanır, değişmezliği garanti altına alınır ve elektronik ortamda saklanır.

Modülün temel işlevleri arasından şunlar sıralanabilir:
 • Yevmiye maddelerinin numaralandırma işlemleri
 • Yevmiye defteri, kebir defteri, yevmiye defter beratı, kebir defter beratı ve defter raporu beratı oluşturulması
 • Defter ve beratların şube ya da firma bazında oluşturulabilmesi
 • Oluşturulan defter ve beratların mali mühür ile elektronik olarak imzalanması
 • İmzalama aşamasında zaman damgası kullanılması
 • Şema ve şematron kontrollerinin sistem tarafından yapılması
 • E-defter belge tipi ve e-defter ödeme metodu kurallarına uyumluluk kontrolünün yapılması
 • Kontrol raporları ile defterler oluşturulmadan önce toplu kontrol imkânı
 • Defter oluşumu sırasında uyumsuzluk yaratabilecek durumların kullanıcıya işlem anında bildirilmesi
 • Defter oluşturma işleminin yetki dahilinde yapılabilmesi
 • Oluşturulan beratlar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra onaylı beratların sisteme yüklenmesi sırasında şema ve şematron kontrolleri yapılması
ENTEGRASYON

caniasERP EBM modülü, Genel Muhasebe modülü (FIN) ile entegrasyona sahiptir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: