EIN2

E-FATURA - EIN

caniasERP e-Fatura – e-Receipt (EIN) modülü sayesinde kullanıcılar, satış ve satınalma gibi süreçlerinde oluşturdukları tüm e-Fatura belgelerini uygulama üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine kolayca aktarabilirler.

e-Fatura modülü sayesinde oluşan e-Fatura’nın GİB’e veri girişi anında sağlanarak, yapılan işlem hem GİB’e hem de karşı taraftaki muhataba raporlanmış olur. Firma işlem yaptığı anda karşısındaki muhatap işlemi anlık olarak takip edebilir. caniasERP Mail Uygulaması Modülü entegrasyonu sayesinde de oluşturulan e-Fatura belgesi karşı tarafa e-posta yolu ile iletilebilir. Aynı şekilde firmaya gelen e-Faturalar bu uygulama ile alınıp diğer modüller ile entegrasyonu sayesinde manuel veri girişine gerek duymadan faturalarını ilgili modüllere aktarabilirler. 

e-Fatura KULLANICI AYARLARI

Kullanıcı bazlı sistem ayarlarının yapılabilmesi sayesinde Fatura çıktısında görünecek ek bilgilerin tanımlanması, sistem belge tiplerine göre e-Belge numara aralıkları ve ön ek atamaları, 2/3 haneli ön ek atama imkanı, sistem belge tiplerine göre xslt tanımı gibi özellikler kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilmektedir.

e-Fatura ÖZELLEŞTİRME

Sistem e-Fatura özelleştirme özelliği sayesinde, e-Fatura belge tiplerine göre UBL (Universal Business Language) içerisine yeni tag eklenmesi/çıkarılması veya tag değerlerinde değişiklik yapabilme imkanı sunmaktadır.

e-Fatura YÖNETİMİNİN DİĞER MODÜLLERLE İLE ENTEGRASYONU

e-Fatura Modülü caniasERP içindeki diğer modüller ile bütünleşik bir yapıya sahiptir. Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Fatura Kontrol, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Genel Muhasebe, Doküman Yönetimi entegre olduğu başlıca modüller arasında yer almaktadır.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: