EAR

ELEKTRONİK HESAP MUTABAKATI - EAR

caniasERP Elektronik Hesap Mutabakatı – Electronic Account Reconciliation (EAR) modülü ile kullanıcılar mutabakat süreçlerini çok daha kolay bir şekilde yönetebilir.

Firmalar, çalıştıkları şirketlerle mutabakatlarını posta, telefon ya da faks gibi zaman alan işlemler yerine elektronik olarak kolayca gönderebilir, cevaplarını da yine elektronik olarak sistemlerinde kayıt altına alabilirler.

Modülün temel işlevleri arasından şunlar sıralanabilir:

 • BA, BS ve cari bakiye mutabakatları elektronik olarak yapılabilir
 • Firmaya özel mutabakat gönderi formatı düzenlenebilir 
 • Firma bazında farklı web sayfası ve mutabakat gönderim adresi tanımlanabilir
 • Yabancı dilde mutabakat yapılabilir
 • İşlem para biriminde, hesap para biriminde ya da belirli para biriminde mutabakat imkanı sunar
 • Mutabakat e-mailinde opsiyon olarak hesap hareketleri de gönderilebilir
 • Kullanıcı ya da kullanıcı grubuna gönderim yapılabilir
 • Mutabakat gönderiminde onay ve yetki mekanizması kullanılabilir
 • Mutabakatın cevaplanması sırasında onay veya red durumuna ilave olarak açıklama ekleme opsiyonu sunar
 • Mutabakata verilen cevaplar otomatik olarak sistemde kayıt altına alınır
 • Mutabakat işlemleri için detaylı statü ve tarihçe takibi yapılır
ENTEGRASYON

caniasERP EAR modülü, Genel Muhasebe (FIN), Yasal Raporlama Yönetimi (LRM), Doküman Yönetimi (DOC) ve Elektronik Veri Alışverişi (EDI) modülleri ile entegrasyona sahiptir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: