GENEL MUHASEBE – FIN

Genel Muhasebe – Financial Accounting (FIN) modülü, kapsadığı Genel Muhasebe, Alacaklar Muhasebesi, Borçlar Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Sabit Kıymetler Muhasebesi ve İnsan Kaynakları Muhasebesi gibi alt başlıklar ile üretim, ticaret yapan veya hizmet sunan işletmelerin resmi ve yönetimsel tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmiştir.

Genel Muhasebe modülü, şirketlerin ihtiyaç duyabileceği TMS, UFRS, USGAAP ve özel yönetim muhasebeleri gibi birçok muhasebe standardında ayrı kurulum, veri tabanı veya mükerrer kayıt girişi gerektirmeden, akıcı ve verimli bir şekilde işlem ve raporlama yapabilir.

Modülün temel işlevleri:

RAPORLAMA

Genel Muhasebe modülü, resmi veya yönetimsel ihtiyaçları karşılamak için hesap planı dökümleri, muhasebe belge dökümleri, kontrol listeleri, kapsamlı hesap hareket dökümleri, geçici ve kesin mizan, çek/senet bordroları ve tarihçeli yürütme listeleri, borçlu hesap bilgi ve uyarı mektupları, borç yaşlandırma raporları, tahsilat-ödeme raporları gibi pek çok hazır rapor sunar. Standart raporlar, zengin parametre ve opsiyonlarla sunulur; kolay kullanımlı sihirbazlar yardımı ile Excel, PDF, metin belgesi gibi farklı ortamlara da rahatlıkla aktarılabilir.

ENTEGRASYON

Genel Muhasebe modülü, Yasal Raporlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Finansal Raporlama Yönetimi, Satış Yönetimi, Perakende Yönetimi, Fatura Kontrol, Sabit Kıymet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Maliyet Yönetimi, Maliyet Merkezleri Muhasebesi, Stok Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Finansal Konsolidasyon Yönetimi, e-Defter Yönetimi, e-Mutabakat Yönetimi gibi modüllerle kusursuz bir entegrasyona sahiptir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: