İHRACAT YÖNETİMİ – EXP

caniasERP İhracat Yönetimi(EXP) modülü ile tüm ihracat işlemlerinin operasyonel ve belge bazlı takibi yapılabilir.

Bu modül, özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyesinde yürütmekte olan firmalar açısından büyük önem taşır ve sistem üzerinde tüm satış süreçlerine entegre olarak çalışır. İhracat Yönetimi modülü ile şirketler, beyannamelerini yönetebilir, akreditiflerle ilişkilendirip takip edebilir, GTIP takibi yapılabilir, beyanname bedelini ve diğer bedelleri, şirkete özel formülleri uygulayarak, önceden girilmiş veya yeni girilmiş masraflarla birlikte hesaplayabilir. İhracat yapılan ülkelere özel, basılması gereken bütün standart ve özel raporlar ve menşei şahadetnamesi, A.TR, EUR1 v.b. dolaşım evrakları ile ülkeden ülkeye/müşteriden müşteriye değişebilen fatura, çeki listesi, konşimento gibi formlar sistemde tanımlanıp kullanılabilir.

İHRACAT İŞLEMLERİ

İhracat Yönetimi modülü, ihracat belgesine ait gümrük, nakliyeci firma, taşıma şekli gibi başlıca nakliye bilgilerinin tutulmasına olanak sağlar. Sevk tarihinin üzerine nakliye süresinin eklenmesiyle tahmini varış süresi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Şirketler, tahmini varış süresi ile gerçekleşen varış süresini karşılaştırarak nakliyeci firmanın performansını değerlendirebilirler. Modül üzerinden ihracat belgelerine ait faturalardaki ödeme bedeli, müşterinin bu bedelin ne kadarını ilgili banka/şubeye yatırdığı, bu esnada oluşan banka masrafları ve makbuzun gelip gelmediği gibi bilgiler de takip edilebilir. Ayrıca ihracat ödemeleri ve ödeme çekişleri için kalan bakiye, kullanılabilir bakiye, toplam ödeme tutarı, çekilen toplam tutar, toplam masraf ve vade bilgileri gibi temel bazı bilgiler izlenebilir.

ENTEGRASYON

İhracat Yönetimi modülü, Satış Yönetimi modülü ile entegre olarak çalışır. İhracat belgesi, satış belgesi kalemlerinden kopyalanarak oluşturulur. Bu kopyalama esnasında ihracat belgesi ve satış belgesi içerisindeki verilerin tutarlılığı, ihracat belge tipleri destek tablosu ile kontrol edilebilir. İhracat beyanname tutarı hesaplanırken, Satış Yönetimi modülünden gelen fatura bilgisi ile birlikte Fatura Kontrol modülünde girilen satış masraf faturaları dikkate alınır. Modülde oluşturulan beyannamelerin ödeme ve ödeme çekiş işlemleri Genel Muhasebe modülüne aktarılarak doğruluğu teyit edilir. Modülün, Doküman Yönetimi modülü ile entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, ihracat belgeleri için gerekli dosyaları ekleyebilir, bu dosyaları daha sonra görüntüleyebilir, değiştirebilir ya da indirebilirler. Bu modülün, İthalat Yönetimi modülü ile de entegrasyonu bulunur. İthalat iadeleri İhracat Yönetimi modülü içerisinde, İhracat iadeleri de İthalat Yönetimi modülü içerisinde işlenir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: