İTHALAT YÖNETİMİ – IMP

caniasERP İthalat Yönetimi(IMP) modülü ile tüm ithalat işlemlerinin operasyonel ve belge bazlı takibi yapılabilir.

Bu modül, özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyesinde yürütmekte olan firmalar açısından büyük önem taşır. Sistem üzerinde tüm satınalma ve fatura doğrulama süreçlerine entegre olarak çalışan İthalat Yönetimi modülü ile firmalar; ithalat beyannamelerini yönetebilir, GTIP takibi yapabilir, yapılacak ithalatın teslim şekline göre FOB hesaplayabilir, gümrük işlemlerinde toplam yurtdışı maliyeti, gümrük vergi matrahı, gümrük vergisi ve KDV matrahı gibi gümrük maliyetlerini önceden hesaplayabilirler. Bununla birlikte ithalat belgelerinin kambiyo kapama takibi de bu modül ile yapılabilir. Ayrıca bu modül aracılığı ile firmalar, ithalat ödeme işlemlerini kolaylıkla yönetmenin yanı sıra, bu ödemeleri muhasebe işlemleri için Genel Muhasebe modülüne kolaylıkla aktarabilirler.

EK MASRAF HESAPLAMALARI

İthalat Yönetimi modülü ile kullanıcılar, nakliye, sigorta, gümrük, paketleme ve ekstra masraf bilgilerini tanımlayabilir, beyanname tutarına bu masrafları da ekleyebilirler. Ayrıca kullanıcılar, modülün Satınalma Yönetimi modülü ile başarılı entegrasyonu sayesinde satınalma belgelerinde planlanmış diğer masrafları da görüntüleyebilir.

FATURA TAKİBİ

Modül ile kullanıcılar ithalat belgesi içerisinde belge ile ilişkili olan asıl mal faturalarını ve masraf faturalarını görüntüleyebilirler. Ayrıca modül, isteğe bağlı olarak faturayı, kalem bazında detaylı olarak ya da fatura bazında özet olarak görüntüleme olanağı da sunar. Bahsi geçen fatura, Fatura Kontrol modülü içerisindeki bir ithalat belgesi ile eşleşiyorsa ‘İlgili Fatura Kalemleri’ olarak, eşleşmiyorsa ‘Fatura Kalemleri’ olarak görüntülenir.

AŞAMA TAKİP UYGULAMASI

Modüldeki aşama takip uygulamasıyla kullanıcılar, ithalat sürecindeki ürünlerin hangi aşamada (örn; yolda, gümrükte, depoda vb.) olduğunu izleyebilirler. Ayrıca uygulama üzerinden nakliyeye ait yükleme istasyonu, karşı gümrükten tahmini çıkış zamanı, gümrüğe tahmini geliş zamanı, nakliyeciye teslim tarihi gibi bilgiler de görüntülenebilir. Bunun yanında malzeme aşama istatistikleri ve sipariş kalemi istatistikleri gibi kayıtlar tutulabilir. Yükleme tipleri destek tablosu ile sistemde her yükleme tipi için ayrı bir formül tanımlanabilir. Böylece belgenin toplam miktarı seçilen yükleme tipi için verilen formüle göre hesaplanabilir.

ÖNGÖRÜLEN GÜMRÜK VERGİSİ

İthalat Yönetimi modülü, ithalat kalemlerinin GTIP kodları bazında gruplanmasına imkan tanır. Bu sayede gruplanan kalemlerin öngörülen ağırlıkları ile gözetim vergileri çarpılarak öngörülen toplam hesaplanabilir. Kalem toplamı ile kıyaslanan bu değerler, ekstra yurtiçi ve yurtdışı masraflarla ilişkilendirilerek, ödenecek olan gümrük vergisi tutarı tahmini olarak hesaplanıp kullanıcıya sunulur.

İTHALAT ÖDEMELERİ

Modülde ithalat ödeme işlemleri beyanname bazında gerçekleştirilir. Ödeme işlemi farklı kur hesaplarına göre yapılabilir. Ayrıca ödeme esnasında banka ve banka masraf bilgileri, varsa komisyon, masraf ve indirim bilgileri girilebilir. Ayrıca modül üzerinden ödemeleri muhasebeleştirmek de mümkündür.

ENTEGRASYON

İthalat Yönetimi modülü, Satınalma Yönetimi modülü ile entegre olarak çalışır. İthalat belgesi, satınalma kalemlerinden kopyalanarak oluşturulur. Bu kopyalama esnasında ithalat belgesi ve satınalma belgesi içerisindeki verilerin tutarlılığı, ithalat belge tipleri destek tablosu ile kontrol edilebilir.

İthalat Yönetimi, Fatura Kontrol modülü ile de entegredir. İthalat beyanname tutarı hesaplanırken, Fatura Kontrol modülünde beyanname ile ilişkili siparişlerin faturaları dikkate alınır. İthalat Yönetimi modülünde oluşturulan beyannamelerin ödeme işlemleri Genel Muhasebe modülüne aktarılarak doğruluğu teyit edilir. Modülün, Doküman Yönetimi modülü ile entegrasyonu sayesinde de kullanıcılar, ithalat belgeleri için gerekli dosyaları ekleyebilir, bu dosyaları daha sonra görüntüleyebilir, değiştirebilir ya da indirebilirler. Bu modülün, İhracat Yönetimi modülü ile de entegrasyonu bulunur. İhracat iadeleri İthalat Yönetimi modülü içerisinde, ithalat iadeleri de İhracat Yönetimi modülü içerisinde işlenir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: