KALİTE YÖNETİMİ – QLT

caniasERP Kalite Yönetimi(QLT) modülü, firmaların satın alma ve üretim süreçlerinde karşılaşmaları olası kalite problemlerinin tespit ve çözüm süreçlerini yönetmek için kullanılır.

Kullanıcılar, Kalite Yönetimi modülü sayesinde satın alınan veya üretilen her malzeme için detaylı kontrol planı oluşturup belirtilen tüm kriterler için kalite kontrol sürecini gerçekleştirebilir. İş merkezleri için de kontrol planları tanımlanarak periyodik kontrollerinin yapılması sağlanabilir. Ayrıca oluşan hataların önlenebilmesi için kontrol sonuçlarına göre modül üzerinde çeşitli raporlar hazırlanabilir.

KALİTE KONTROL PLANLAMASI

Modüldeki kontrol tabloları, şirketlerin kalite kontrol sürecinde elde edilen verileri merkezi bir biçimde yönetmesini sağlar. Sistemde bulunan kontrol yöntemi, kontrol karakteristikleri, kontrol dereceleri, dinamik değişimler ve hata kategorileri, elde edilen verileri bir onaydan önce veya bir işlem sırasında kaydedebilir. Ayrıca kalite planlamasına aktarılan kalite güvence ilişkili malzeme bilgileri, malzeme ana verilerinde yönetilir.

KONTROL SÜRECİ

Kalite Yönetimi modülünde satınalmaya bağlı kontrol süreci malzeme stok girişi ile tetiklenir. Stok girişi sırasında kalite planlarından ve malzeme temel verilerinden alınan kalite kontrol kayıtları ile malzemenin onay alıp almayacağı belirlenir. Kalite kontrol işleminden onay almayan malzemeler, Stok Yönetimi modülünde ayrı tutulur ve genel olarak caniasERP modüllerinde işlem için (örn. üretim, satış vb.) stok çıkışı yapamazlar.

Ayrıca modül ile üretim süreçlerinin kontrolleri, üretim öncesinde/sonrasında kontrol veya periyodik operasyon kontrolleri olarak tanımlanabilir. Malzeme kalite kontrolünün yanı sıra iş merkezlerinde uygulanan işlemlerin performans değerleri de ölçümlere tabi tutularak kayıt altına alınabilir.

KALİTE KONTROLÜ

Kalite Yönetimi modülünde kontrolün türü ve sıklığı kontrol planı ile yönetilir. Kontrolün gerekliliği ile ilgili bilgi ise malzeme ana verilerinde kaydedilen kalite güvence ilişkili temel verilerden alınır. Kontrol planlarına uzmanlar tarafından belirlenecek çeşitli kontrol karakteristikleri atanabilir. Kontrol karakteristikleri ile bir malzemenin kalite kontrol süreci planlanabilir. Ek olarak kalite kontrol süreci başlatılıp, dinamik konfigürasyonlarla yönetilerek sipariş veya parti bazında kalite kontrol başlatılması sağlanabilir. Ayrıca sistem üzerinden geçmiş kontrol sonuçlarına göre numune seviyeleri belirlenebilir. Satınalmaya bağlı kontrol sürecinde kalite stoğunda bulunan malzemenin kontrol sonunda verilecek karar nihayetinde son stok durumu belirlenir. Sonuçları kabul edilen malzemeler kullanılabilir stok durumuna alınırken sonuçları kabul edilmeyen malzemeler stok yönetiminde bloke stok olarak adlandırılan bölüme alındıktan sonra hurdaya çıkış veya tedarikçiye iade işlemleri yapılabilir. Üretim kontrol sürecinde ise kalite kararı bekleyen malzemelerden sonuçları kabul edilenler bir sonraki operasyona veya kullanılabilir stok durumuna alınırken sonuçları kabul edilmeyen malzemeler için fire yada yeniden işlem kararı verilebilir.

ÖLÇÜM CİHAZLARINA BAĞLANTI

Modül, teknik olarak elverişli ölçüm cihazları ile başarılı bir entegrasyon sağlar. Kontrol işlemi sırasında, bağlı bir ölçüm aracı kullanılarak hem niteleyici (evet veya hayır) hem de değişken (ölçüm değerleri) sonuçlar kaydedilebilir. Ölçüm cihazı ile malzeme için belirlenmiş olan kontrol karakteristikleri ölçülür ve sistemde gerçek zamanlı olarak kaydedilir.

VERİ RAPORLAMA VE ANALİZ

Kalite Yönetimi modülü, kalite kontrol sırasında ölçülen değerlerin ve ilişkili pek çok verinin raporlanmasını sağlar. Kalite kontrol literatüründe geçen pek çok rapor ve grafik hazır olarak bulunmaktadır. Ayrıca elde edilen ölçüm değerleri akabinde ‘Düzenleyici Faaliyetler’ tanımlanabilir, ‘4D/8D’, ‘FMEA’, ‘uygunsuzluk’ raporları sunulabilir ve ‘hata analizi’ yapılabilir. Son olarak, kalite kontrol sonuçları ile satınalma siparişi ve fatura verileri birleştirilerek ‘tedarikçi değerlendirme analizi’ yapılabilir.

ENTEGRASYON

Tüm caniasERP modülleri genel sisteme bütünüyle entegre edilmiştir. Tüm veriler merkezi şekilde yönetildiği için Stok Yönetimi modülü ile malzeme girişi yapılması sırasında  otomatik açılan kalite kontrol ekranında kontrol verisinin oluşması sağlanır. Üretim Yönetimi modülü ile entegrasyon sonucunda ise üretim öncesi/sonrası onay aşamasında veya üretim sırasında ürünün, iş merkezinin kontrol verisi oluşturulabilir. Ayrıca kalite süreçlerinde, Döküman Yönetimi modülü entegrasyonu ile ilgili dökümanlara erişmek mümkündür. Satınalma Yönetimi ve Fatura Kontrol modülleri ile sağlanan entegrasyon sayesinde de ‘tedarikçi değerlendirme  analizi’ yapılabilmektedir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: