KURUMSAL İLETİŞİM ÇÖZÜMÜ – CLB

caniasERP İş Birliği Yönetimi(CLB) modülü, kişisel ve şirket ajanda yönetimi, adres defteri yönetimi uygulamaları sayesinde kişisel veya genel terminler ve tüm görevler yönetilebilir.

caniasERP İş Birliği Yönetimi(CLB) modülü, kişisel ve şirket ajanda yönetimi, adres defteri yönetimi uygulamaları sayesinde kişisel veya genel terminler ve tüm görevler yönetilebilir.

Bunun yanı sıra modülün ‘Özet Veriler’ özelliği sayesinde ERP içerisindeki uygulamalardan veriler çekilerek kişisel raporlar hazırlanabilir.

ŞİRKET AJANDASI

İş birliği Yönetimi modülündeki ajanda, ilgili kullanıcıya ait kişisel bir görünüm olarak veya şirket geneline yönelik bir genel bakış biçiminde görüntülenebilir. Görüntülenecek dönem, bireysel olarak seçilebilir. Kaynaklar (Firma araçları, mekan kullanılabilirliği) veya çalışan grupları (Departmanlar, ekipler vs.) gibi çeşitli görüntüleme filtreleri kullanılarak interaktif ajanda içinde istenen arama yapılabilir. Yeni etkinliklerin oluşturulması manuel veya entegre süreçler ile otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca ERP sistemi içerisindeki ödeme veya sözleşme yenileme tarihleri gibi önemli bilgiler de ajanda aracılığı ile modül üzerinden takip edilebilir.

GÖREV VE ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Modüldeki görev ve etkinlik yöneticisi, görevlerin oluşturulmasına ve yönetilmesine yönelik kapsamlı işlevler sunar. Kullanıcı tarafından tanımlanabilen müşteri yerinde toplantı, şirket içi faaliyet gibi görev ve etkinlik tipleri kullanılabilir. Burada görevlere veya etkinliklere farklı statüler atanabilir..

KULLANICI KONSOLU

İş birliği Yönetimi modülü, tüm caniasERP sisteminden elde ettiği, ilgili şirkete özel nitelikteki önemli liste ve rakamların tamamını konsolda kullanıcıya sunar. Ayrıca açık işler, görevler ve harici kaynaklardan alınan bilgiler dahil tüm istenen göstergeler, kullanıcıya özel bir özet görünüm olarak bir araya getirilebilir.

ENTEGRASYON

İş birliği Yönetimi modülü, kişiselleştirilmiş çalışma düzeni kurmaya yönelik çok sayıda olanak sunan, interaktif bir iletişim çözümüdür. caniasERP sistemine bütünüyle entegre edilmiş yapısı sayesinde, çok sayıda sürecin başlatılmasının yanı sıra istenen bireysel bağlantıların kurulmasına da olanak sağlar.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: