MALİYET MERKEZLERİ MUHASEBESİ – COS

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi(COS) modülü ile firmalar, tüm ürün ve faaliyetlerin etkinliklerini ölçebilir ve karar verme süreçlerini yönetebilirler.

Bu modül, yalnızca ürün ve hizmetlerin maliyetlerini ölçmek için değil aynı zamanda farklı koşullardaki maliyetleri karşılaştırmak amacı ile de kullanılabilir. Masraflar, modül üzerinde sabit veya değişken olarak tanımlanabilir, masraf çeşidi grupları oluşturulabilir. Ayrıca çok çeşitli masraf taşıyıcılarının tanımlanmasına da olanak sağlayan bu modül, dönem boyunca oluşan masraf taşıyıcıları eş zamanlı hesaplar. Böylece gerçekte oluşan masraflar ve planlanan masraflar karşılaştırılabilir. Modülde tanımlanan dağıtım anahtarları kullanılarak, maliyet merkezleri arasında masraf aktarımları gerçekleştirilebilir. Kullanıcılar, masraf dağıtım verilerinden yola çıkarak ilgili fiili ay için ve gelecek aylardaki standart ürün maliyet hesaplamaları için aktivite birim maliyetlerini belirleyebilirler. Modül üzerinden masraf dağıtım tablosu, yıllık karşılaştırma veya plan-fiili karşılaştırması gibi çeşitli raporlamalar yapmak da mümkündür.

MASRAF ÇEŞİTLERİ

Sistemde, Genel Muhasebe modülündeki gider hesapları aynı zamanda masraf çeşitleri olarak da görev yapar. Burada bunların sabit veya değişken masraflar olarak tanımlanması ve ayrıca masraf çeşidi grupları oluşturularak özetlenmesi mümkündür. Ayrıca bir hesap veya hesap çeşidi, masraf merkezine tabi olarak tanımlanabilir. Bunun amacı, ilgili tüm genel muhasebe kayıtlarının maliyet merkezlerine aktarılmasını garanti etmektir.

MASRAF TAŞIYICILARI

Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü, çok çeşitli masraf taşıyıcılarının tanımlanmasına (örn. üretim emirleri veya projeler) olanak sağlar. Dönem boyunca oluşan masraf taşıyıcıları, eşzamanlı bir hesaplama ile kontrol edilebilir ve nihai maliyet hesaplaması aracılığıyla gerçekte oluşan masraflar ile planlanan masraflar karşılaştırılabilir.

MALİYET MERKEZLERİ

Modüle temel oluşturan maliyet merkezi ana verileri, belirli bir sayıda masraf yeriyle sınırlı kalmadan, istenilen şekilde tanımlanabilir. Tanımlanan maliyet merkezleri Genel Muhasebe modülünde masraf çeşitleriyle (masraf hesapları), Üretim Yönetimi ve Proje Yönetimi modüllerinde ise masraf taşıyıcıları (üretim emri operasyonları veya proje adımları) ile ilişkilendirilirler. Bu ilişkilendirme sayesinde Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü, diğer modüllere entegre bir biçimde çalışır. Ayrıca her maliyet merkezi için üst maliyet merkezi tanımlanarak maliyet merkezi hiyerarşisinin oluşturulması da mümkündür.

MASRAF DAĞITIMI

Masraf girişi çerçevesinde genel muhasebe kayıtları ve gerekirse stok hareketleri birincil masraf olarak gruplanabilir. Bir dağıtım anahtarı tanımlanarak, yardımcı maliyet merkezlerinde bulunan masraflar, üretimin gerçekleştiği ana maliyet merkezlerine dağıtılabilir. Dağıtım ölçütü olarak üretim onayları, oluşan masraflar veya belirlenen sabit oranlar (örn. metrekare, çalışan sayısı vs.) kullanılabilir. Tanımlanan dağıtım anahtarları kullanılarak maliyet merkezleri arasında masraf aktarımları gerçekleştirilebilir ve masraf dağıtımları kıyaslanabilir.

Son olarak, hazırlanan masraf dağıtımı verisi kullanılarak gelecekteki ürün maliyet hesaplamaları için temel alınacak yeni aktivite (örn. işçilik süresi veya elektrik tüketimi) birim maliyetleri belirlenebilir. Ayrıca aktivite birim maliyetleri hesaplanırken gerçekleşen üretim onayları yerine rota operasyonlarında tanımlanmış ideal çalışma süreleri de kullanılabilir. Çalışma kapasiteleri tam olarak doldurulmadığında çalışılmayan kısım giderleri de Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü üzerinden muhasebeleştirilebilir.

Ayrıca modülde oluşturulan veriler için masraf dağıtım tablosu, yıllık karşılaştırma veya plan-fiili karşılaştırması gibi çeşitli raporlama olanakları da mevcuttur.

ENTEGRASYON

caniasERP sisteminin yüksek entegrasyon seviyesi sayesinde, Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülüyle ilişkili verilerin kaydı; Genel Muhasebe, Sabit Kıymet Yönetimi, Satış Yönetimi, Stok Yönetimi ve Üretim Yönetimi modüllerindeki belge kayıtlarına paralel olarak gerçekleştirilir. Böylece mükerrer kayıtlara ve veri aktarımına ihtiyaç duyulmadan maliyet hesaplaması gerçekleştirilebilir.

Fiili masrafların yanı sıra Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü içerisinde planlanan masraflar ile çalışma olanağı da mevcuttur. Planlanan masraflar Standart Maliyet Yönetimi ve Bütçe Yönetimi modüllerinde de kullanılabilir. Standart raporların yanı sıra, İş Zekası modülü ile bağlantı sayesinde, müşteriye özel raporların oluşturulması da mümkündür.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: