SATINALMA YÖNETİMİ – PUR

caniasERP Satınalma Yönetimi – Purchasing Management (PUR) modülü, bir firmanın satınalma süreçleri için gerekli olan tüm belge ihtiyaçlarını karşılar.

Kullanıcılar bu modül aracılığıyla, satınalma ihtiyacı doğan malzeme ya da hizmetler için satınalma talepleri açabilir, tedarikçilerden fiyat teklifi isteyebilir, tedarikçilerinden gelen fiyat bilgilerini sisteme kaydedebilir ve gerekli durumlarda tedarikçileri ile anlaşma belgeleri oluşturabilir. Ayrıca bu malzeme ya da hizmetler için satınalma sipariş belgeleri ve raporları  hazırlanabilir. Benzer şekilde yurtdışı satınalma işlemleri için nakliye aşamaları takibi yapılabilir ve genel olarak satınalma siparişleriyle ilişkili stok, teslimat, fatura ve tedarikçi analizi işlemleri de gerçekleştirilebilir.

SİPARİŞ ÖNERİLERİ

Satınalma Yönetimi modülü, sistemdeki diğer modüller ile entegre bir yapıya sahiptir. Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü yardımıyla en uygun sipariş zamanı ve miktarını içeren bir satınalma isteği oluşturulabilir. Bu süreçte ihtiyaç temelinde bir yapılan terminin yanı sıra teslimat süreleri, mal kabul ve satınalma işlemlerinin süreleri gibi parametreler dikkate alınır. Oluşan satınalma isteklerinde istenirse sipariş yaratılmadan değişiklikler yapılabilir. Ayrıca sistem üzerinden satınalma zamanı ve diğer parametrelere göre yüksek öncelikli istekler belirlenebilir. Daha sonra Malzeme İhtiyaç Planlaması sonucu oluşan bu satınalma istekleri uygulama üzerinden satınalma siparişine dönüştürülerek, satınalma süreci başlatılmış olur.

ŞEFFAF TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Her siparişte, maliyeti en uygun olan tedarikçiye, termin süreleri de dikkate alınarak karar verilmelidir. Modül, sistemde mevcut olan satınalma bilgilerini doğrudan karşılaştırarak satın alanın lehine olan durumları listeler. Modül bunu yaparken teslimat süreleri, ek ücretler, indirimler, ölçek fiyatları, teslimat ve nakliye koşulları gibi verileri bir araya getirerek sözleşmeleri ve satınalma tekliflerini baz alır. Bu sayede satınalma siparişleri, en düşük fiyat veya en kısa teslimat süresi gibi ölçütler doğrultusunda oluşturulabilir. Tedarikçiler gerekli görüldüğünde ‘Onaysız’ duruma getirilebilir ve kullanıcıların bu tedarikçiler için satınalma süreçlerini çalıştırması kısıtlanabilir.

İZLENEBİLİRLİK VE VERİMLİLİK

Satınalma Yönetimi modülünde, satınalma isteğini hesap, müşteri, projeler, üretim emirleri, demirbaş bilgileri veya maliyet merkezleri gibi çeşitli bilgilerle ilişkilendirmek mümkündür. Satınalma isteğinde kurulan bu ilişki, istek siparişe dönüştüğünde sipariş belgesine de aktarılır. Ayrıca belge takibi alanlarında birebir kurulan bağlantı, istenirse birden fazla proje, üretim emri, demirbaş bilgileri veya maliyet merkezi için de kurulabilir.  Tüm bunların yanında Satınalma Yönetimi modülü, Malzeme Önerileri uygulaması ile bir malzeme için satınalma isteği ya da satınalma siparişi oluştururken, o malzeme ile birlikte satınalınması öngörülen malzemeleri de kullanıcılara önerir. Böylece firmalar daha etkin ve avantajlı bir satınalma süreci gerçekleştirebilir.

SATINALMANIN TÜM İNCELİKLERİ

Modülde envanter girişli malzeme alımlarının yanı sıra envanter girişi beklenmeyen servis ve hizmet türünde alımların satınalma siparişleri de başlatılabilir ve tedarik süreçleri standart olarak yönetilebilir. Ayrıca fason konsepti ile üretim için dışarıdan tedarik edilen malzemelerin tedarik süreci işletilebilir. Satınalma Yönetimi modülündeki dinamik yazdırma özelliği ile belge tipi bazında veya tedarikçiye özel çeşitli dinamik yazdırma koşulları tanımlanabilir. Kullanıcılar, tanımlanmış olan bu koşullardan herhangi biri ile belgeleri yazdırma işlemini gerçekleştirebilir. Böylelikle bir belge, farklı şekillerde çıktı haline dönüştürülebilir.

Bu modülde satınalma kalemleri rezervasyon aracılığı ile sistemdeki diğer işlemlere tahsis edilebildiği gibi, fason alt parçalar için sistemdeki diğer işlemlere rezervasyon da sağlanabilir. Modül üzerinde belirli malzemeler için ihale açılabilir; açılan ihaleler içerisinde, satınalma işlemi için kriterlere en uygun tedarikçileri belirlemek amacıyla tedarikçilere sorular yöneltilebilir, dönen yanıtlar sisteme işlenir ve kazanan tedarikçi belirlenebilir. Belge ve kalem düzeyindeki ek ücretler ve indirimler, farklı fatura ve mal alıcılarının oluşturulabilmesi, Doküman Yönetimi modülüne entegrasyon gibi özellikler de modülün sağladığı avantajlar arasındadır.

Satın alma modülü aracılığıyla termin anlaşmaları oluşturularak sipariş kalemi için farklı termin tarihlerine çizelgeleme yapılabilir, konsinye olarak tedarik edilen mallar için konsinye siparişler oluşturulabilir, ön ödeme beklenen siparişler için ön ödeme siparişi oluşturabilirsiniz.

SÜREÇ YÖNETİMİ

Şirketler üzerindeki rekabet ve maliyet baskısının arttığı bir ortamda sistematik yapısıyla Satınalma Yönetimi modülü, daha etkin bir tedarikçi yönetiminin gerçekleştirilmesine, süreçlerin hızlandırılmasına ve daha ekonomik sonuçların elde edilmesine olanak sağlar. Bütünüyle sisteme entegre yapıdaki modül, süreç boyunca tedarik için önemli olan tüm parametreleri dikkate alır ve tasarruf sağlamanın yanı sıra şeffaflığın artırılmasına da katkıda bulunur.
Satın alma modülü sayesinde düzenli olarak tekrarlanan bazı satın alma süreçleri, yinelenen işlem olarak tanımlanarak seçilen periyotlarda bir satınalma belgesine dönüştürülebilir.

ENTEGRASYON

Satınalma Yönetimi modülü, sistemdeki pek çok modülle entegre bir şekilde çalışarak etkili bir satınalma süreci gerçekleştirilmesini sağlar. Stok Yönetimi modülü entegrasyonu sayesinde satınalımı gerçekleştirilmiş malzemelerin stoğa girişi doğrudan satınalma belgesine istinaden gerçekleşir. Siparişin stok giriş durumu satınalma uygulamaları üzerinden izlenebilir. Fatura Kontrol modülü entegrasyonu sayesinde sipariş belgeleri faturalar ile eşleştirilerek siparişin fatura giriş durumu izlenebilir.

Malzeme İhtiyaç Planlama modülü entegrasyonu sayesinde kritik stoğa sahip malzemeler için otomatik satınalma istekleri oluşturulabilir. Üretim Yönetimi modülü entegrasyonu fason satınalma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Satış Yönetimi modülüyle entegre çalışan bu modülde Al-Sat siparişler için otomatik satınalma isteği ya da satınalma siparişi oluşturulabilir. Bütçe Yönetimi modülüyle olan entegrasyonu bir satınalma isteği ya da satınalma siparişi oluşturulurken yeterli bütçenin olup olmadığının kolaylıkla kontrol edilmesine yardımcı olur. İthalat Yönetimi modülü entegrasyonu ile satınalma siparişleri doğrudan beyannamelere eklenir ve yurtdışı satınalma işlemleri bu modül ile bütünleşik olarak gerçekleştirilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: