SATIŞ YÖNETİMİ – SAL

caniasERP Satış Yönetimi – Sales Management (SAL) modülü ile tüm satış işlemlerinin operasyonel ve belge bazlı takibi yapılabilir.

Bu modül, ERP’nin temel modüllerinden olup firmalar açısından büyük önem taşır ve sistem üzerinde tüm süreçlere entegre olarak çalışır. Satış Yönetimi modülü ile şirketler, satış süreçlerini yönetebilir, teklif, anlaşma, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerini birbirleri ile ilişkilendirip takip edebilir, stoklarını yönetebilir, muhasebedeki ilgili kayıtları güncelleyebilir, kendilerine özel formülleri uygulayarak fiyat politikalarını yönetebilir. Modül ile geniş kapsamda sunulan satış raporları kolayca özelleştirilebilir, fatura, çeki listesi, konşimento gibi formlar ise ülkeden ülkeye/müşteriden müşteriye farklılık gösterecek şekilde sistemde tanımlanıp kullanılabilir.

TEKLİF BELGELERİ

Firmaların satış yapabilmeleri için öncelikle aday müşterilerini bulması gerekir. Satış Yönetimi modülü, Müşteri İlişkileri Yönetimi modülünden aldığı verilerle aday müşteri listesi oluşturabilir. İki modül arasında kurulan entegrasyon sonucunda teklif süreçleri başlatılarak yönetilebilir. Modül içerisindeki esnek fiyatlandırma uygulamaları sayesinde sistem üzerindeki birçok kritere göre değişen kademeli ve/veya dinamik fiyatlar tanımlanıp, kar-zarar oranları da dikkate alınarak fiyatlandırma süreci yönetilebilir ve fiyat listelerine toplu artışlar uygulanabilir. Özellikle sipariş bazlı üretim yapan firmaların kullandığı ve Temel Veri Yönetimi modülünde yer alan Ürün Konfigüratörü uygulaması ile entegrasyon sayesinde henüz tasarım aşamasında olan ve sistemde kayıtları bulunmayan ürün ve alt kalemleri için maliyet hesabı yapılıp teklif verilebilmektedir.

SİPARİŞ VE ANLAŞMALAR

Teklifler onaylanıp adaylar müşteri durumuna geldiğinde, hazırlanan teklifler sipariş veya anlaşmalara dönüşebilir. İhtiyaca göre öncelikle tekliflerden referans ile miktar, değer veya termin anlaşmaları oluşturulabilir. Bu durumda siparişler teklifler üzerinden değil anlaşmalar üzerinden oluşturulur. Ardından Satış Yönetimi modülünün Genel Muhasebe, Maliyet Merkezleri Muhasebesi, Stok Yönetimi, Üretim Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülleri ile entegrasyonu sayesinde termin tarihleri, üretim planları, kullanılabilir ve rezerve stoklar da dahil olmak üzere tüm stok türlerine ilişkin anlık ve ileri tarihli stok bilgileri veya müşteri risk değerlemesi gibi önemli bilgilere ulaşılarak sipariş kesinleştirilir. Bu sayede firmalar yapılacak teslimatlar hakkında müşterilerine çok daha net bilgiler verebilir. Teslim tarihleri, fiyatlar, adresler, ödeme planları ve teslimat koşulları gibi pek çok kritik bilgi, belge veya kalem bazında tutulur. Çok sayıda özellik (renk, beden vs.) ve bu özelliğe bağlı çok sayıda seçeneği olan ürünlere, daha az temel veri ile yönetim imkanı sağlayan varyant anahtarları tanımlanarak bir yandan sürecin daha hızlı yönetilmesi sağlanırken diğer yandan satılan ürünlerin tüm özelliklerinin belge içerisinde tutulması sağlanır ve istenirse bu özelliklere göre fiyatlandırma da yapılabilir. Benzer şekilde satış süreçlerini hızlandırmak için satış belgesinin içine tek seferde çok sayıda ürünün eklenmesini ve yönetilmesini sağlayan ürün setleri de kullanılabilir.

İRSALİYE BELGELERİ

Sipariş süreci tamamlandıktan sonra Stok Yönetimi modülü entegrasyonu sayesinde teslim tarihine uyacak şekilde otomatik veya manuel olarak irsaliyeler oluşturulur ve stok hareketleri yapılır. Gerekli durumlarda bu işlemler seri numarası veya parti numarası takibi ile yönetilebilir.

FATURALAR

Satış sürecinde irsaliye belgesi ile envanter hareketlerini tamamlayan firmalar fatura aşamasını başlatır. Genel Muhasebe modülü entegrasyonu sayesinde faturaların tek tek ya da toplu olarak muhasebeleşmesi ve ilgili hesapların ödeme planı da dikkate alınarak çalışması sağlanır. Esnek kayıt anahtarları bu sürecin kolaylıkla yönetilmesine yardımcı olur.

KOLAY KULLANIM

Sistematik bir yapıya sahip olan Satış Yönetimi modülü, daha etkin bir Müşteri-Aday yönetiminin gerçekleştirilmesine, süreçlerin hızlandırılmasına ve daha ekonomik sonuçların elde edilmesine olanak sağlar. Bütünüyle sisteme entegre yapıdaki bu modül, süreç boyunca satış için önemli olan tüm parametreleri dikkate alır ve tasarruf sağlamanın yanı sıra şeffaflığın artırılmasına da katkıda bulunur. Satış Yönetimi modülü ile kullanıcılar asgari bilgi girişiyle çok hızlı bir şekilde tüm işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca modül, içerisindeki ‘batch uygulamalar’ birçok işlemin toplu ve otomatik olarak da çalıştırılabilmesini sağlar. İş Süreçleri Yönetimi modülü ile olan entegrasyon sayesinde başta yetkilendirme, onay ve bilgilendirme olmak üzere bütün satış süreçleri yönetilebilir. Dinamik yazdırma özelliği ile belge tipi bazında ve/veya müşteriye özel çeşitli yazdırma koşulları tanımlanabilir ve üretilen tüm belgeler Kurumsal İletişim Yönetimi modülü ile entegrasyon sayesinde e-Posta aracılığıyla gönderilebilir.  Belgeler, Doküman Yönetimi modülü entegrasyonu ile arşivlenebilir.

ENTEGRASYON

Satış Yönetimi modülü, tüm satış süreçlerini destekler. Bu modülde teklif, anlaşma, sipariş, irsaliye ve fatura gibi belge tipleri oluşturulabilir. Tüm belge ve bilgi akışları sistem tarafından her an izlenebilir. Modül aynı zamanda bağımsız olarak da kullanılabilir. Yine de kullanıcılar bu modülden en büyük faydayı ancak diğer caniasERP modülleri ile birlikte kullandıklarında elde edebilirler. Tekliften faturaya kadar yer alan süreçler ele alındığında aşağıdaki önemli entegrasyonlar modül içerisinde bulunmaktadır:

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ: