ÜRÜN AĞACI YÖNETİMİ – BOM

caniasERP Ürün Ağacı Yönetimi – Bill of Materials Management (BOM) modülü üretimde kullanılan malzemeler hakkındaki bilgileri ifade etmek için kullanılır.

Bir malzeme listesi olan ürün ağacı, bir ürünü üretmek için gerekli olan yarı mamullerin ve/veya hammaddelerin hangi hiyerarşik yapı ve miktarlarda bir araya getirilmesi gerektiğini tanımlayan reçete olarak düşünülebilir. Bu modül, ürün ağaçlarının oluşturulmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve denetlenmesine olanak sağlar.

Bu modül sayesinde, üretilecek olan mamulün karmaşıklığına (Üretimi için gerekli olan yarı mamul sayısına) bağlı olarak, ürün ağaçları hiyerarşik olarak bir araya getirilerek çok seviyeli ürün ağaçları oluşturulabilir. İşletmede, birden fazla mamulün üretiminde kullanılan ortak bir yarı mamul mevcutsa, bu ortak yarı mamul için tek bir ürün ağacı kaydı oluşturulabilir ve kullanılacağı ürünler ile ilişkilendirilebilir. Varyant Yönetimi, sistemde kayıtlı olan malzemelerin, kullanıcı tarafından belirlenen özellikler bakımından farklılaştırılmasını sağlar. Örneğin, üretilmesi planlanan bir gömleğin varyant özelliklerinden biri gömleğin bedenidir ve bu özelliğin seçenekleri de Small, Medium, Large gibi değerler olabilir. Tanımlanan bu varyant konfigürasyonları, her modülde olduğu gibi, Ürün Ağacı Yönetimi modülü için de geçerlidir. Bu sayede tek bir malzeme kartı, ürün ağacı ve rota temel verisi ile çok sayıda özellik ve bu özelliğe bağlı çok sayıda seçeneği olan malzemelerin sistem genelinde kolaylıkla yönetilmesi sağlanır. Uzunluk, kalınlık veya hacim gibi değişken seçenekleri olan özelliklerin de varyant olarak tanımlanması ve yönetilmesi mümkündür.

Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü için belirlenecek yarı mamul ve hammadde ihtiyaçlarını hesaplamada referans olan ürün ağaçları, fason satınalma gibi işlemlerde de etkin şekilde kullanılır. Bu süreçte fasoncuya sunacağı hizmette kullanması için ürün ağacındaki ilgili malzemeler stoktan gönderilebilir.

Rota Yönetimi modülü ile bağlantılı olarak sistem, bir üretim ağı oluşturur ve istendiğinde bu ağı grafiksel olarak da görüntüler. Böylece karmaşık ürün ağaçları ve rotalar bile farklı seviyelerde ve anlaşılır şekillerde oluşturulabilir. Mevcut ürün ağaçlarındaki bileşenlerin yeni ürün ağaçlarına kopyalanması, iş akışını kolaylaştırır. Ayrıca tanımlanan ürün ağaçları referans alınarak benzer malzeme veya yapılar daha kolay oluşturulabilir.

Aşağıdaki grafikte, Ürün Ağacı Yönetimi modülü ile sistemdeki diğer modüller arasındaki etkileşim gösterilmiştir.

GEÇERLİLİK TANIMI

Ürün Ağacı Yönetimi modülünde oluşturulan her bir ürün ağacı, kendisi için tanımlanmış koşullar çerçevesinde geçerlidir. Örneğin, mamulü oluşturan bileşenlerin, mamulün üretileceği parti büyüklüğüne göre kullanılması istenmiştir. Böylece farklı üretim partileri için çeşitli bileşenler kullanılabilir. İstenen yapıların belirli dönemler için tanımlanması amacıyla zaman sınırlandırması yapılabilir. Üretilen bir mamulün, işletme içerisinde birden fazla üretim şekli olabilir. Bu farklı üretim şekilleri, üretim alternatifleri olarak sistemde tanımlanabilir.

Ürün Ağacı Yönetimi modülü yalnızca üretim için değil, satış işlemleri için de kullanılabilir. Birden fazla ürünün bir araya gelerek oluşturduğu ürün setleri, ürün ağaçları olarak tanımlanabilir ve satış işlemlerinde sadece set başlığıyla yönetilebilir hale gelir. Üretime başlandıktan sonra dahi ilgili ürün ağaçları değiştirilebilir ve bu değişiklikler açık üretim emirlerine yansıtılabilir. Böylece istendiğinde mamul tasarım ve üretim süreçleri birlikte yürütülebilir.

EN ALT DÜZEYE KADAR DENETİM

Ürün Ağacı Yönetimi modülündeki çok çeşitli konfigürasyon olanakları, ürün ağacı düzeyiyle sınırlı değildir. Aksine her bir bileşen düzeyine kadar sürdürülebilir. Serbest tanımlanabilir kalem tipleri, kullanıcıya her bir malzemeyi ayrı ayrı yönetme olanağı sunar. Bir ürün ağacında, üretimde ve tasarımda kullanılacak bileşenler, farklı özelliklerde olmalıdır. Modül üzerinde belirtilen ön tanımlı bileşen özellikleri sayesinde, ürün ağacı yapılandırılırken bu bileşenlerin ayrımı kolayca yapılabilir. Her bir bileşene ait giriş miktarı tanımlanabilir. Örneğin, her X mamul miktarı birimi için, Y bileşen miktarı birimi gereklidir. Burada birimlerin aynı olması zorunlu değildir. Ayrıca tanımlanan formüller çerçevesinde bileşenlere ilişkin tüketim miktarının belirlenmesi seçeneği de mevcuttur. Bileşen yönetimindeki esneklikler, üretim sırasında ortaya çıkma ihtimali olan yan ürünler için de geçerlidir. Yan ürünler, ürüne eş değer ya da tamamen farklı olabilir ve buna bağlı olarak da maliyet paylaşım özellikleri belirlenebilir.

ANLAŞILIR YAPI – KOLAY KULLANIM

Ürün Ağacı Yönetimi modülü üretim kapsamındaki karmaşık yapılar üzerinde rahat çalışabilmek için son derece etkili bir araçtır. Önemli işlevlere sahip ergonomik uygulamalar, birçok kullanım kolaylığı ve avantajı da beraberinde getirir. Bileşenlerin birden çok ürün ağacında veya tüm ürün ağaçlarında topluca değiştirilmesi, her bir ürün ağacında veya belirli bir departmana ait ürün ağaçlarında bulunması ve istenilen veri kayıtlarına yeni bileşenlerin eklenmesi bu avantajlardan yalnızca birkaçı olarak sayılabilir.

caniasERP sisteminin açık yapısı, harici sistemler (Örn. bir CAD yazılımı) ile iletişime de olanak sağlar. Böylece ürün ağaçları ve hatta malzemeler harici bir sistem tarafından oluşturulabilir, değiştirilebilir. Bu iletişim, Elektronik Veri Alışverişi modülü ile sağlanır.

ENTEGRASYON

caniasERP sistemindeki diğer süreçler ile entegre çalışabilen Ürün Ağacı Yönetimi modülü, Rota Yönetimi ve Üretim Yönetimi modülleri gibi temel üretim süreçleri için anahtar rol oynamasına ek olarak; Malzeme İhtiyaç Planlaması, Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi ve Standart Maliyet Yönetimi modülleri için de bir temel oluşturur.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ